Gemert e.o.

Passiebloem

Waarom de Passiebloem zo genoemd wordt.

In de 16e eeuw kregen de Spaanse missionarissen als eerste Europeanen de Passiflora onder ogen. Ze waren enthousiast over de pracht en de mystiek van de bloemen. Met zo’n bloem als voorbeeld konden de indianen elkaar het kruisigingsverhaal vertellen. Het was een slimme zet van de missionarissen. In de bloem herkenden zij het lijden van Christus (latijn passo = ik lijd).

Ze noemden de plant de bloem van de vijf wonden. Dit sloeg op de vijf meeldraden die vaak rood gestippeld zijn (bloed) symbool voor de wonden in handen, voeten en zijde.  In de bloemknop waren de geheimen van de kruisiging te zien.
Boven aan de bloem bevinden zich drie stempels – dit waren de drie nagels aan het kruis, twee door de handen en een door beiden voeten.
De tien bloemblaadjes stelden de tien apostelen voor die bij de kruisiging aanwezig waren.

Daarbij worden Judas, de verrader en Petrus die Jezus verloochende, niet meegerekend. Vanaf de zijkant lijkt de stamperdrager met meeldraden een kruis.
De corona stelden de doornenkroon voor (72 corona draden voor de 72 doornen). De uiteinden van de corona draden deden denken aan een gesel. 

Andere delen van de plant werden ook gebruikt om de boodschap – het kruisingsverhaal – over te brengen aan de indianen.

Zo stelde de hechtrank de zweep of gesel voor. De punten van de steunbladeren of de punten van de ongelobde bladeren waren de speerpunt die Christus in zijn zij kreeg. De dertig nectarklieren op het blad verbeelden de dertig zilverlingen die Judas ontving voor zijn verraad.
Het vruchtbeginsel wordt gezien als de in azijn gedompelde spons, waarmee Jezus te drinken kreeg.