Activiteiten & Actueel

Eerst volgende activiteit voor leden en introduc├ęs van Groei & Bloei Gemert e.o.


24 Donderdag januari 2019

Algemene ledenvergadering (jaarvergadering)

Aanvang: 20.00 uur

Waar: Zalencomplex Dientje, Kerkstraat 9 te Gemert

Voor wie: uitsluitend voor leden

Agenda:

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering febr. 2018

3. Jaarverslag 2018

4. Kas verslag 2018

5. Mededelingen

6. Toelichting jubileumjaarprogramma

7. Rondvraag

8. Sluiting

9. Pauze met een toast op ons jubileumjaar 2019

Daarna gezellig samenzijn met muziek.  

 

 

 

 

 

 

meer

Mededelingen

Ook Groei & Bloei Gemert heeft nu haar eigen Facebook-pagina!

Like onze pagina

 

       ----------------------

 

Groei & Bloei Gemert donateur van 'De Nederlandse Tuinenstichting'.

Tijdens het organiseren van de jaarlijkse tuinenreisjes, kwamen we regelmatig beschermde webpagina's tegen van uitzonderlijk tuinen. Daar we u jaarlijks proberen te verrassen met mooie en interessante tuinen tijdens dit reisje, wilden we graag ook van hun kennis en aangesloten tuinen gebruik maken. Daarom hebben we ons als vereniging aangesloten bij deze stichting.

De Nederlandes Tuinenstichting.

In ons volle land gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Vaak gaat het om landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen; onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor het welzijn van mensen.

Missie

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover. de NTs streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. Daarvoor worden inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd en adviezen gegeven aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Tevens organiseert de NTs zowel voor donateurs als andere belangstellenden cursussen, excursies en lezingen over tuinkunst; tuincultuur; tuin- en landschapsarchitectuur.

 

       ----------------------

 

 

 

23
Jan
Lente met hoepeltjes
21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884