Gemert e.o.

Winterwandeling, 10 december 2022

Op zaterdagmiddag 10 december gingen we wandelen bij het Educatief Natuur Centrum De Perekker in Boekel.
Aan de rand van Boekel ligt een prachtig natuurgebiedje, twee vijvers omringd door groen en de verschijnselen van peelrandbreuk die hier zichtbaar zijn.  We werden ontvangen met koffie/thee met wat lekkers erbij.

Vervolgens maakten we een korte Wndeling over De Perekker. Op enkele plekken heb ik verteld over de Peelrandbreuk. Het ontstaan en de specifieke gevolgen ervan en wat je er in het landschap nog van kunt zien.
Achteraan, net voorbij de bijenstal zie je onder in de droge sloot heel fijn zand zitten. Dit is dus aangestoven dekzand zonder kiezels dus duidelijk in de ‘slenk’.

Meer informatie over de peelrandbreuk is te zien in de 500 meter verderop gelegen woonwijk De Donk aan de Wijstgrond. Na deze wandeling hebben we nog iets gedronken in De Perekker, waarna we om 18 uur naar huis gegaan zijn.

Wat je op de Perekker duidelijk ziet, is de roestbruine kleur in het water. Ook de op olie gelijkende substantie in het water. Met een groot verschil dat dit geen olie is maar een product van bacteriën die reageren met het ijzerrijke Wijstwater. Een ander verschil is, dat als je een stokje in het water gooit, de 'olie' in scheuren uiteen valt en zich weer heel langzaam sluit.
in fotoalbum meer foto's