Gemert e.o.

Op zoek naar de Rietorchis

Verspreid in Gemert liggen veel bermen en veldjes die extensief worden onderhouden.

Leden van IVN Gemert-Bakel inventariseren daar de planten om een indruk te krijgen van de Nectarindex in het kader van ‘Mijn berm bloeit’.
Alle planten worden eerst genoteerd op een formulier van FLORON:  voor bermen, taluds, oevers en overige graslanden. Later worden ze via de PC ingevoerd op de Verspreidingsatlas.
Bij het invoeren wordt door dat programma gelijk de nectarindex berekend èn advies gegeven voor het beheer van dat betreffende terrein. 1 of 2x maaien of evt. nog vaker maaien en afvoeren.

Op de kaart van de Verspreidingsatlas staan bij Gemert  (inzoomen) en de omliggende dorpen inmiddels zoveel 'rode druppels' dat het wel duidelijk is dat hier veel geïnventariseerd wordt maar ook dat er in Gemert-Bakel op veel veldjes heel veel bloemen staan. Aan de kleur van de 'druppels' kan men zien hoe hoog de Nectarindex is. Van 1 tot 5, van wit tot rood. En ik kan u vertellen dat er heel veel rode druppels te zien zijn.

Ik zou zeggen fiets eens rond in Gemert en de bijbehorende dorpen, geniet van de vele bloemen.

Met name bij de Doonheide, de Westom en Zuidom en bij de veldjes aan de Paashoefsedijk staan heel veel soorten van de Rietorchis en die bloeien nu. En bij de Specht in Handel natuurlijk.
Dus u moet nu eind mei / begin juni gaan kijken.

Zie ook Groeninfo > Eropuit > natuurgebied de Specht

Peter van den Boogaard