Gemert e.o.

Bestuur

Voorzitter: 
Peter van den Boogaard
(nieuwsbrieven en facebook)
06-2727 3785
pvandeb8@live.nl  

 

Secretaris:
vacant

 

Penningmeester:
Betsie van der Heijden,
betsievanderheijden(at)kpnmail.nl
bankrekening: NL57 RABO 01161 97 463, tnv  KMTP Groei & Bloei Gemert.

 

Ledenadministratie: 
Gerrie Verhoeven.  
email: info@verhoeventimmers.nl. 

 

Notulist en coördinator jaarprogramma:
Ton Biemans 
tonbiemans12(at)gmail.com

 

Werkgroepleden

Tuinreizen

                                

Webmaster

  • Frans Jansen